Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arma Makina Jeneratör çalışma prensibi Arma Makina Jeneratör çalışma prensibi Jeneratör çalışma prensibi

Alternatörler elektromanyetik endüksiyon prensibi ile çalışırlar. Elektromanyetik endüksiyon, bir telin içinden geçen manyetik alan değiştiğinde o tel üzerinde bir akım oluşmasına sebep olur. Bu tel eğer dışarıdan bir güç ile çevrilirse bu çevirmeyi sağlayan enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş olur.

Mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle iletkenler etrafındaki manyetik alan değişir ve elektrik akımı üretilmiş olur. Rotorun manyetik alanı indüksiyonla aktarılacak bir akım ile elde edilebilir. Fırçasız alternatörlerde alternatör çalışma prensibine göre ana ve ikaz sistemi olarak ikiye ayrılabilir. Ana sistemin hareketli kısmı olan ana rotor devir sayısına göre değişen sayıda kutuplardan oluşur. Rotordaki ana kutuplar çevirici makine devrinde döndürülür. Kutuplarda manyetik akının oluşması için doğru akım gereklidir. Ana kutuplara doğru akım ikaz sistemi tarafından verilir.

İkaz sisteminin çalışma prensibi ana sistemle aynı olmakla beraber kutup ve sargılar ters çevrilmiştir. Yani, ikaz sisteminde kutuplar hareketsiz olan ikaz statoru üzerinde, sargılar ise dönen ikaz rotoru üzerinde bulunur.
Ana statordaki bağımsız yardımcı sargılardan geçen akım voltaj regülâtöründe doğrultularak, ikaz statorundaki kutup sargılarına verilir. Kutuplardan çıkan manyetik akıyı kesen ikaz rotoru üzerindeki bobinlerde üç faz alternatif akım oluşur. Alternatif akım, rotordaki döner köprü diyotlarda doğrultularak ana rotora (ana kutuplara) doğru akım olarak aktarılır.

Fırçasız alternatörlere yük uygulandığında, voltaj düşümü önlemek ve voltajı istenilen seviyede tutmak için otomatik voltaj regülâtörü (AVR) kullanılır.Arma Makina Jeneratör satın alırken…
Arma Makina Jeneratör satın alırken…
Arma Makina Jeneratör satın alırken…
Jeneratör satın alırken…

Jeneratör satın alırken aşağıdaki şu hususlara dikkat edilmelidir;
  • 1. Jeneratör alırken, konusunda uzman, referansları ve servis hizmetleri bakımından güçlü jeneratör üreticisi firmalar tercih edilmelidir.

  • 2. Satın alınan jeneratörün imalat sonrası boş yükte çalıştırılarak test edilmeleri, jeneratörün sorunsuz olduğunu göstermez. Jeneratörler ancak tam yükte çalıştırıldıklarında verimlilikleri doğru olarak tespit edilebilir.

  • 3. Jeneratör almadan önce mutlaka uzman bir ekip tarafından güç keşfi yapılmalıdır. En sık yapılan yanlış, jeneratörün kullanılacağı mekandaki cihazların üzerindeki etiketlerine göre güç tespiti yapılmasıdır. Böylece demeraj (kalkınma) akımları gözardı edilmekte ve yanlış jeneratör seçimi yapılmaktadır.

  • 4. Özellikle profesyonel amaçlı satın alınacak jeneratörler için çevresel etkenler (ortam koşulları, irtifa vs..) göz önüne alınarak jeneratör seçimi yapılmalıdır. Bu hizmetleride ancak konusunda uzman şirketler verebilmektedir.

  • 5. Jeneratörler arasında sadece fiyat kıyaslaması yapmak yanlıştır. Unutulmamalıdırki jeneratörler çoğunlukla acil enerji ihtiyacını karşılamak ve uzun yıllar performanslı bir şekilde çalışmaları beklentisi ile alınırlar. Bu yüzden kaliteli malzemeler kullanılarak imal edilmiş jeneratörleri almak ve ucuz ürünleri tercih etmemek, uzun vadede daha karlı olacaktır.

  • 6. Jeneratörler, motor, alternatör markası ve menşei belirtilmiş satış sözleşmesi ile satın alınmalıdır.

  • 7. Jeneratör alımında periyodik bakımlar ile ilgili bilgi istenmelidir.

  • 8. Satın alıncak jeneratörün (özellikle motor için) yedek parçaları kolay bulunabilir olmalıdır.

  • 9. Ses izolasyon kabini ya da römork ile satın alınacak jeneratörlerde, bu kısımları da kendisi üreten şirketler tercih edilmelidir.

Ses izolasyon kabinleri basit bir ürün gibi görünsede, hava sirkülasyonu, kolay taşıma, ses yalıtım kalitesi, IP koruma sınıfı, yakıt tankı bölmesi, boya gibi üretim bölümleri bakımından yüksek teknoloji ve uzmanlık gerektirir.